Privacy Statement

Het hierna volgende omvat informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij trachten uw privacy optimaal te beschermen.

  • De bezoeker van deze site kan via email contact opnemen met ons ten behoeve van informatie e.d.
  • De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Behoudens deze uitzondering zal nimmer de door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.
  • Ter beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens zijn passende maatregelen door ons genomen.